Categories
Vesti

URBAN PORTRAITSURBANI PORTRETI

© David PUJADO, Urban Portraits
© David PUJADO, Urban Portraits
© David PUJADO, Urban Portraits
© David PUJADO, Urban Portraits
David Pujadó, 3-29.12.2013 Kafe-knjižara “Meduza”, Beograd.
This project emerged from a needed of communication, the needed to brake my walls into the social relations.
© David PUJADO, Iz serije     URBANI PORTRETI
© David PUJADO, Iz serije URBANI PORTRETI
© David PUJADO, Iz serije     URBANI PORTRETI
© David PUJADO, Iz serije URBANI PORTRETI
David Pujadó, 3-29.12.2013 Kafe-knjižara “Meduza”, Beograd.
Ovaj projekat je nastao iz potrebe za komunikacijom, potrebe da srušim svoje zidove i stvorim društvene odnose.

Hours and hours I have spent walking the streets, from the year 2011… until today, in London, Berlin, Barcelona, Beograd, Istanbul or Oslo… looking for faces… as a hunter… the face hunter.

Every portrait, near 500 of them, has its proper story… during or before the shooting.

Every person exposes his personality, through pose, smile or shyness.

Yet several ones have a story that started just in the moment of shooting and continue as new photo sessions, work proposals, new friend relationship, etc. In each portrait you can read lines of the live of this people, happiness, sadness or pain.

Sometimes I feel that this project is finished… but I can’t stop…

Curated by art³

www.davidpujado.com

Sate i sate sam proveo šetajući ulicama Londona, Berlina, Barselone, Beograda, Istambula ili Oslo počevši od 2011, pa sve do danas u potrazi za licima…kao lovac…lovac na lica.

Svaki portret, skoro 500 njih, ima svoju pravu priču…koja je nastala za vreme ili nakom snimanja.

Svaka osoba otkriva svoju ličnost kroz pozu, osmeh ili postiđenost.

Međutim nekolicina je stvorila priče upravo u trenutku snimanja koje su se pretvorile u sesije, poslovne ponude, nova prijateljstva i slično. U svakom portretu mogu se pročitati linije života ovih ljudi, kao i sreća, tuga ili bol.

Ponekad imam osećaj da je ovaj projekat završen…ali ja i dalje ne mogu da prestanem da se igram.

Kustos art³

www.davidpujado.com

Facebook Twitter Linkedin