Categories
Fotografi Galerija

Željko Sinobad – Raspad Jugoslavije

Željko SINOBAD
Željko SINOBAD
Radove Željka Sinobada koje predstavljamo donose nam potresnu fotografsku priču o raspadu Jugoslavije (1991-2001) koja je nestala u žestokim etničkim sukobima između naroda bivše države.

Ovi sudbonosni trenuci za ljude sa ovih prostora inspirisali su Željka Sinobada da ih uhvati na svetlosno osetljivoj emulziji filma, a sve u pokušaju da dotakne samu srž ljudskog življenja. Tako je nastao ovaj jedinstveni dokument o jednom vremenu sa sadržajem koji je satkan od prizora koji su u mogućnosti da tumače širi kontekst.

Željkovo fotografsko beleženje trajalo je više godina stvarajući jedan fini vizuelni talog sa pretenzijom da se ispriča celovita priča, sačuva verodostojnost i autentičnost, pozove na komunikaciju i specifičnije tumačenje.

Željko Sinobad svojim radom obuhvata jedan širok dijapazon interesovanja u okvirima klasičnog pristupa fotografskog stvaralaštva, kao fundamentalnog stanja naše fotografske produkcije. Takođe, Željko je ličnost sa razvijenom svesti o samoj prirodi medija, o autonomiji njenog jezika, o fotografiji kao jednom autentičnom tumaču zabeleženog trenutka stvarnosti koji već u momentu nastajanja postaje sićušni deo istorije.

ŽELJKO SINOBAD
Rođen 1962. u Beogradu. Fotografijom se bavi od 1980.
Radio je za mnoge jugoslovenske ilustrovane časopise.
U “Ilustrovanoj” je od pre dvadeset godina, a poslednjih osam je urednik.
Njegove fotografije su se pojavile u mnogim monografijama, u turističkim rubrikama, kao i u bedekerima.
Član je ULUPUDS-a.
Živi i radi u Beogradu

Facebook Twitter Linkedin