Categories
Fotografi

Miroslav Predojević – ŽENA – Kladovo, Negotin i Bor (1987)

Izložba fotografija pod nazivom ŽENA Miroslava Predojevića organizovana je u Domu omladine, Kladovo, januara 1987, Kući s arkadama (Todorčetov konak), Negotin, marta 1987. i Galeriji muzeja rudarstva, Bor, aprila 1987. godine.

Tekst u katalogu:

Jedno Adamovo rebro korača izrovanim pločnicima ovog života – iskonsko bipolarno Jedno, otrgnuto jedinstvu pra postojanja, a zatim ponovo vraćeno, pomalo narušene ravnoteže, neznatno pomerenog fokusa, komplementarne, ali ne više i identične vrednosti. A onda – strmoglavi pad – „I volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar” (I Moj. 3:16b).

Tradicijom ustanovljivano iščašenje polom nasleđene, (dakle sad već, apriorne) pokornosti i podređenosti dalo je osnovno obeležje Ljudske istorije – istorije kojom dominiraju tri četvrtine muškog dela androginog prabića.

A ona – tek mašina za reprodukciju u večnoj čežnji ka još nedostupnoj ravnoteži celine, obuzeta ne sasvim mrtvom, ali ipak prigušeno tinjajućoj intuiciji o savršenoj prošlosti – kao da se priseća silom zaboravljenog.

Ona u svetu muškarca, odgurnuta u stranu, u dijalektičkom sukobu i izmirenju sa prirodom, vremenom, otuđenom sredinom.

Ona – načelo savršene forme, estetskog i erotskog objekta, Ona – sa identitetom, jer je lepa.

Ona u pretencioznoj i neprimerenoj nameri da se poistoveti sa ovim drugim delom koherentne, uzvišene simbioze – ljudskog bića – zainteresovana, angažovana, iskusna, uspešna… otuđena, usamljena, lišena ljubavi, bez stvarnih korena u ovom svetu koji je ona vlastitom intervencijom htela da pretvori u svoj dom – a on to po prirodi stvari nije – ne na ovaj način.

Neko ljudsko biće, oskrnavljeno za jedno rebro, sledi samotno odzvanjanje koraka druge polovine svog otrgnutog i nedorečenog Ja i, velikim, svevidećim okom svoje kamere ovekovečuje hod jednog Rebra, podjednako nedovršenog i u traganju za celinom kao što je i on – MIROSLAV PREDOJEVIĆ – sam.

Beograd, decembar 1986. godine                                                                Gordana Miletić

Facebook Twitter Linkedin