Categories
Fotografi Vesti

PROMOCIJA – Aleksandra Kelića

Izložba fotografija PROMOCIJA Aleksandra Kelića u Prodajnoj galeriji “Beograd” (otvara se 21. avgusta u 19 časova) počinje intimnom, crno-belom fotografijom, iz detinjstva mlade slikarke. Autor te fotografije je nepoznat (verovatno blizak član porodice). Na njoj, dve devojčice radoznalo gledaju u objektiv foto-aparata dok, u mizanscenu, naslućujemo obrise dvorišta.

© Aleksandar KELIĆ, Promocija 4
© Aleksandar KELIĆ, Promocija 4

Na osnovu ove fotografije umetnica pravi sliku sa kojom se fotograf Aleksandar Kelić susreće u galeriji i tako odpočinje svoju foto priču.

Osmotrimo pažljivije, posle uvoda, parove fotografija na izložbi. Svaki prikazani motiv ima svoj antipod sa kojim čini par ili celinu u izloženom nizu. Jednostavne kompozicije dramaturški povezuje pomenuti likovni rad, “glavni lik” koji je prisutan na svakoj fotografiji.

Slika je, najpre, u galerijskom prostoru, sa licima koja su s njom u svakodnevnom, neposrednom kontaktu, dok ne dobije novog vlasnika (A.K). Zatim izlazi napolje i započinje svoj život motiva za priču ili novi rad. Menjaju se vremenske prilike i akteri sa kojima dolazi u dodir i uspostavlja kontakt. Na paru fotografija “braća”, jedna druga crno-bela fotografija (devojčice sa lutkom), prekida ovaj niz i kao zametak, otvara mogućnost za neku sasvim novu temu. Na dalja putovanja “Sestrica” odlaze kao kopija, dajući samo elementarne informacije o sebi. Slika izlazi iz jednog, da bi ušla u novi “ram”…

© Aleksandar KELIĆ, Promocija 7
© Aleksandar KELIĆ, Promocija 7

Ovo bi bila jedna moguća linija posmatranja izloženih radova, dok ostali pojedinačni narativi ili parovi suprotnosti, imaju raspon (u ponuđenom sadržaju i estetskom kvalitetu) od intimnih poruka samog autora, duhovitih opaski, preko paradoksalnih kompozicionih celina, do fotografija koje dostižu novu likovnu vrednost i traže posebnu analizu.

Pratimo naznačeni raspon, sa krajevima koje povezuje serija dogadjanja grupisanih u nove koncentricne krugove “režiranih” suprotnosti i dolazimo do price o SUSRETU i njegovoj tajanstvenoj prirodi. Osvrnemo li se, na čas i ponovo pogledamo naznačene elemente (povratak na prva saznanja i susret, novi rad i njegov odlazak pred publiku , sasvim novi narativi…) strogo izdvojene kao linije praćenja izloženih radova, izabrani početak postaje samo deo suženog formalnog kazivanja. Likovi u zadatom konceptu sugerišu nove i drugačije mogućnosti. Bez sentimenta, ukazuju na slojevitu strukturu postojanja baziranu na igri suprotnosti koja, u nekim momentima dobija formu odraza druge (“više”) realnosti. Umetnički rad kao metafora susreta sa samima sobom ili drugim ljudskim bićem ili okolnostima, svakom vrstom artefakta? I ne samo to…

© Aleksandar KELIĆ, Promocija 6
© Aleksandar KELIĆ, Promocija 6

Veštim vodjenjem naznačene naracije Aleksandar Kelić posmatraču, sugestivno, zabavivši ga, nudi mogućnost za lična preispitivanja, introspekciju na različitim ravnima. Vrlo ličan u osnovnoj nameri i toku naracije, postaje neprimetan u krajnjem rezultatu i specifičnoj likovnosti kojom zaboravljamo da su pred nama fotografije. Razigrani kolorit, sugestivno, upućuje na kompoziciju, a ona posmatrača vraća u priču afirmišući osnovnu temu novim kvalitetom.

Tekst SESTRICE početak koji izmiče Dragice Vuković

© Aleksandar KELIĆ, Promocija 1
© Aleksandar KELIĆ, Promocija 1

Aleksandar Kelić

Radi na Fakultetu primenjenih umetnosti od 2012. godine.
Diplomirao 1988., na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, oblast Filmska i TV kamera.
U razdoblju između 1997. i 2012. predavao fotografiju na Beogradskoj politehnici, Fakultetu za dizajn i Fakultetu za medije i komunikacije.
Član ULUPUDS-a od 1997. godine.
Do sada izlagao na preko 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i na 15 samostalnih izložbi.
Učestvovao je u žiriranju i koncipiranju većeg broja tematskih izložbi. Dobitnik je ULUPUDS-ove godišnje nagrade za 2005. i 2011. godinu.

Izložbe (izbor):
Grupne izložbe
•1988 – Peti internacionalni trienale fotografije, Frajburg, Švajcarska
•1996 – NIKON PHOTO ContestInternational, Tokio, Japan
•2004 – Aspekti balkanske fotografije, Solun, Grčka
•2010 – Nove slike Beograda, Bratislava, Slovačka
•2011 – Likovna kolonija Sićevo, Niš, Srbija
Samostalne izložbe
•1994 – Novo groblje – Beograd, Etnografski muzej, Beograd (samostalna izložbe sa Zoranom Milovanovićem)
•2005 – Nesavršena i nezavršena priča, KCB Galerija ArtGet, Beograd
•2009 – Nesavršena i nezavršena priča, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka,
•2010 – Život je truba, samostalna izložba fotografija, Savsko šetalište na Kalemegdanu
•2010 – Izložba fotografija i promocija fotomongrafije Homolje: između nastajanja i nestajanja (zajedno sa Zoranom Milovanovićem) Galerija ULU Homolje, Žagubica.
•2011 – Šabac, Guča preko Kučeva, Narodni muzej Čačak, Narodni muzej Šabac.

Foto-monografije (izbor):
Nesavršena i nezavršena priča, Kulturni centar Beograda, 2006.
Život je truba, Helicon publishing, 2012.

Facebook Twitter Linkedin