Categories
Fotografi Vesti

Teksture vremena – Dragan Lapčević – Galerija ’73

U Galeriji ’73 (Požeška 83a, Banovo brdo) 2. oktobra otvorena je prva samostalna izložba fotografija Dragana Lapčevića koja nosi naziv Teksture vremena. Izložba se može videti do 14. oktobra 2014. godine.

Život u bojama Banata

Na domaćoj fotografskoj sceni, kao što znamo, dominiraju crno-bele fotografije, kako kvantitetom tako i kvalitetom, zato ovi radovi u boji autora izložbe jesu prijatno osveženje i to ne samo zbog prisustva boja već zbog težnje za posebnim tematskim i vizuelnim izrazom.

© Dragan LAPČEVIĆ, Dečak sa loptom
© Dragan LAPČEVIĆ, Dečak sa loptom

Pronalaženje ličnog fotografskog puta kod Dragana Lapčevića uslovljeno je velikom životnom energijom, radoznalošću i kvalitetnim stručnim obrazovanjem sa jedne strane i željom za stvaranje sopstvenog vizuelizovanog sveta, sa druge strane.

Nesebično trošeći stvaralačku energiju, na jednoj suženoj tematskoj osnovi, Dragan pronalazi tihi, zaboravljeni, slikoviti, vremešni Banat pun prizora, koji me oslobađaju dileme vezane za njegovu specifičnu likovnu izražajnost, i nadahnuto oslikava neponovljivom svetlošću autentične manifestacije, obične, jednostavne stvarnosti.

Ljudi koje na ovim fotografijama pokazuje autor izložbe su ljudi marginalci, nezavidne egzistencijalne i istorijske pozicije, koji svoj ”mali” život žive, daleko od zahuktalog savremenog sveta prepunog obmana, na svedenoj pozadini koja deluje kao kulise jednog davno snimanog filma.

Lapčevićeva predanost i fascinacija životom uz ogromno strpljenje donosi mu gotove situacije koje svojom slikovitošću i pojavama već poseduju upečatljivu umetničku formu, likovni izraz, dinamiku i dramatiku prizora.

© Dragan LAPČEVIĆ, Teksture vremena
© Dragan LAPČEVIĆ, Teksture vremena

Život koji progovara svojim autentičnim slikovitim jezikom, obogaćenim nepredvidljivim pričama o vremenu i trajanju i spoznaji o neminovnosti čovekovog tragičnog ishoda. Sav taj sadržaj je upakovan u čvrstu kompozicionu strukturu proisteklu iz estetske zakonitosti koja ne dozvoljava da se sve to poremeti i pogrešno tumači.

Fasciniranost čovekom u egzistenciji svakodnevice kao motivom, u Teksturi vremena, kao uostalom i u nekim drugim fotografskim ciklusima, oduvek su kreativno interesovale autora. Čovek ali i prostor u kome on živi, pun poruka i značenja Dragan uverljivim fotografskim jezikom, sugestivno, prenosi na posmatrača.

On fotografijama komunicira sa svima koji su kadri da vide, osete i razumeju taj specifični kolorit i duge senke koje naglašavaju životnu situaciju.

Autorska ideja za ovu izložbu nastala je nakon dugogodišnjeg bavljenja fotografijom, dragocenog iskustva i nagrada, na izložbama u zemlji i inostranstvu, interesovanjem i istraživanjem medija kojim se bavi kao i upornim traganjem za posebnim vizuelnim izrazom.

Dragan Lapčević ulazeći ozbiljno u kreativnu fotografiju, ne tako davno, mislio je da je fotograf, umetnik. Više to ne misli, sada jeste… što jasno daje na znanje ovom njegovom prvom samostalnom izložbom.

Miroslav Predojević

© Dragan LAPČEVIĆ, Oslonci
© Dragan LAPČEVIĆ, Oslonci

Facebook Twitter Linkedin