Categories
Fotografi Vesti

Ivan Grlić – PORTALI

Ivan Grlić
Ivan Grlić
Za ponedeljak 2. februara zakazano je svečano otvaranje izložba umetničkih fotografija DOORS/PORTALS Ivana Grlića u galeriji Progres, Zmaj Jovina 8 – 10 Beograd (19:30 časova). Izložba će biti otvorena svaki dan od 10 – 20h do 14. februara 2015. godine. Na otvaranju izložbe biće mini koncert grupe Serbian JAZZ BRE!

Ciklus fotografija “Doors” Ivana Grlića započet je u aprilu 2013 godine. Fotografisana vrata su iz preko četrdeset mesta i gradova u Dalmaciji( Split, Dubrovnik, Primošten…) i ostrvima na Braču, Hvaru, Visu.

Vrata, koja inače označavaju ulaz u neki drugi svet, i ulazi kao takvi, simbolički su bili više nego primamljivi kao inspiracija.
Kvalitet, tekstura drveta, metala i kamena čine svaka vrata unikatnim, dok paučina , rđa, ogrebotine, isprane boje i odvaljeni komadi, kao bore i znaci starenja daju patinu i govore o prolaznosti vremena.

Većina je slikana iz amfasa i poluprofila, bas kao i ljudi a nekada imam potrebu da napravim «Portret s rukama» i uhvatim širi kadar.

© Ivan GRLIĆ, Dubrovnik
© Ivan GRLIĆ, Dubrovnik

Poput portreta staraca, otkrivaju nam svoj karakter i način života. Ornamenti, intarzije i ukrasi na vratima, kao nakit kod ljudi, daju dodatnu vrednost. Kolorit, perspektiva, simetrija i geometrija daju likovnost i gotovo apstraktni ugao gledanja na taj svakodnevni prizor.

Tokom obilaženja ostrva i dalmatinskih naselja, primetio sam specifikume karakteristične za svako mesto, ali i to, da su vrata, tj portuni u proslim vremenima bila statusni simbol.
Određena vrata traju više stotina godina, menjala su vlasnike i generacije, i načinom na koji su čuvana, bojena, ukrašavana, kao nasleđe pričaju nam priče o nekim prošlim vremenima, svojim vlasnicima i njihovom društvenom statusu.

© Ivan GRLIĆ, Milna
© Ivan GRLIĆ, Milna

“Vrata su mesto prelaza između dva stanja, između poznatog i nepoznatog, između svetlosti i, možda, tmine, između bogatstva i bede. Pored formalno prepoznatljivog imaju i psihološko značenje. Označavaju prolaz i pozivaju da ga pređemo. To je poziv na putovanje prema nepoznatom. Kroz vrata su isterivani zli uticaji, dočekivani dobri, primani gosti, slate poruke…Katkad svojim izgledom, oblikom, bojom, ornamentikom, ukazuju i ko je iza njih. Na Grlićevim fotografijama je čitava šuma simbola.

© Ivan GRLIĆ, Stari grad
© Ivan GRLIĆ, Stari grad

Ako pomnije istražimo kako je nastala svaka pojedinačna slika, uočićemo i vodeći kompozicioni princip: pravilnu geometriju. Šta više, tu često vlada geometrijska strogost, izražena pretežno kroz ravni i jedva gde-gde prekinuta ritmom senki ili ornamenata… ali se može reći da uglavnom nema dekomponovanih oblika. To je svakako uslovljeno osobinama prizora, ali i racionalnim pristupom autora. Izvesna školska strogost komponovanja – Ivan Grlić je tu majstor – još više ističe snagu prizora.

Na kraju, istaknimo: Ovaj projekt je u neku ruku stilski kompaktan organizam, a u isto vreme je i mnoštvo fragmentarnih pojava, bogatih dinamikom, bojom, ornamentikom i, što da ne, simbolikom. To je u isto vreme i neka vrsta analitičke fotografije koja atomizuje segmente na pojedine celine, ali nam prenosi i jednu celovitu priču.”

Goran Malić, istoričar i teoretičar fotografije

© Ivan GRLIĆ, Jelsa
© Ivan GRLIĆ, Jelsa

Facebook Twitter Linkedin