Foto-kino revija

foto-kino-revija-6U mogućnosti smo da ponudimo stare brojeve Foto-kino revije za sve one koji žele da zavire u fotografska dešavanja u Jugoslaviji i svetu tokom druge polovine XX veka.

Foto-kino revija, i današnjem čitaocu, nudi obilje zanimljivog i stručnog sadržaja od: tekstova iz istorije fotografije, tehnike, saveta iz prakse, stručnog prikaza raznovrsne opreme, komentara i kritičkog osvrta na izložbe, do predstavljanja značajnih fotografskih stvaralaca ne samo iz tadašnje Jugoslavije već i autora koji su bili u fokusu svetske javnosti.

Avgusta 1948. u Beogradu pokrenut je časopis Fotografija kao glasilo Saveza foto i kino amatera Jugoslavije. Prvi glavni urdnik je bio Josip Bosnar.

Od 1954. časopisu Fotografija promenjen je naziv u Foto reviju.

1958. časopisu Foto revija promenjen je naziv u Foto-kino revija sa Vidojem Mojsilovićem kao novim urednikom.

Jedini jugoslovnski fotografski časopis Foto-kino revija je okončao svoje tridesetsedmogodišnje postojanje u decembru 1985. godine.

Brojevi Foto-kino revije koje se nude po godinama i brojevima:

1960. br. 6
1963. br. 12
1965. br. 2
1968. br. 11
1969. br. 1, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11 i 12

1970. br. 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11 i 12
1971. br. 1, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 i 12
1972. br. 4 i 6
1973. br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11 i 12
1974. br. 3-4, 5-6, 7-8 i 11-12
1975. br. 5-6, 7-8, 9-10 i 11-12
1976. br. 11-12
1977. br. 1-2, 3-4, 5-6 i 11-12
1978. br. 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 i 12.

Cena primerka je 30 dinara.

Kontakt telefon: 064 11 32 381

foto-kino-revija-2

Facebook Twitter Linkedin