Categories
Fotografi Vesti

Milorad Milićević – SVETLOST SVETLOŠĆU

U ponedeljak 20. aprila od 17 časova biće svečano otvaranje samostalne izložbe fotografija Milorada Milićevića iz Leskovca čiji je naziv SVETLOST SVETLOŠĆU u Ustanovi kulture PALILULA, Mitroplita Petra 8, foaje Scena Stamenković. Izložba će biti otvorena do 30. aprila 2015. godine.

© Milorad MILIĆEVIĆ, Magla u zimskoj noći
© Milorad MILIĆEVIĆ, Magla u zimskoj noći

Deo uvodnog teksta iz kataloga:

Neosporna je činjenica da fotografija, kao i svaka vizuelna umetnost, počiva na jednoj od najvažnijih fizičkih datosti, na svetlosti. Međutim, jedino u fotografiji svetlost ima dvostruku ulogu. Ona je i predmet oblikovanja i sredstvo kojim se oblikuje; dakle fotografija slika svetlost i slika svetlošću, ona ovekovečuje tragove svetlosti na predmetima i tom svetlošću sa objekata okamenjuje svoje trajanje na ravnom papiru plemenjenom amalgamima.

Književnik Dragan Radović

Milorad Milićević
Milorad Milićević
Biografija

Rođen je 1953. godine, Gimnaziju završio u Leskovcu i Filozovski fakultet grupa matematika u Nišu. Radi kao profesor matematike u Gimnaziji Leskovac.

Fotografijom se bavi aktivno od 1981 godine, kada je učestvovao na prvoj izložbi deset autora iz Leskovca.
Pored izlagačke aktivnosti, u dva mandata je vodio FKK Aca Stojanović, kasnije FK Leskovac.

Pohađao je seminare i foto škole eminentnih fotografa, Dragoljuba Tošića, Gorana Nikolića i dr.
Kasnije je učestvovao i u organizaciji mnogo foto škola, i bio je predavač.

Dugi niz godina radio je i dokumentacionu fotografiju važnih infrastrukturnih objekata na području juga Srbije. O tog materijala urađena je monografija o vodosistemu Barje. Radio je industrijsku i reklamnu fotografiju.

© Milorad MILIĆEVIĆ, Optimista
© Milorad MILIĆEVIĆ, Optimista
Učestvovao je u mnogim izložbama u Jugoslaviji, Srbiji i inostranstvu. 1992 je bio meću 20 najaktivnijih fotografa Srbije, a 1991 bio je među 10 najaktivnijih fotografa.

Imao je dve samostalne izložbe u galeriji Kulturnog centra Leskovac i u Zaječaru.

Deo teksta sa izožbe u Zaječaru:

Prikazane fotografije Milorada Miličevića su tehnički izvanredni urađene. To je dokaz da autor sigurno drži u svojim rukama ceo tok oživljavanja fotografija. A to je, od njegove ideje i uočavanja motiva pa do krajnje realizacije same fotografije.

Njegove fotografije na impresivan način potvrđuju da za umetničko delo ne postoje ni podsticajna, ni motivska, niti ikakva druga ograničenja. Njegove fotografije nisu samo ono što je fotografisano, već autorov kreativni put ka likovnim tvorevinama i umetnikove osećajnosti i umeća.

Radojica Raša Milojević HON EFIAP / EFIAP / MF FSS
Zaječar 22. 04. 2010.

Facebook Twitter Linkedin