Categories
Fotografi

„Morske impresije“ Rajka KARIŠIĆA

Neobičan poduhvat Rajka Karišića je izložba fotografija (održane u prostoru Galerije Forma u Novom Sadu, tokom jula) pod nazivom „Morske impresije“. Ovaj putopis po koritu morskog čamca izvučenog na obalu otkriva raskošan Karišićev talenat, ne samo kao fotografa koji je dokazao čvrstu vezu oka i fotoaparata, već i bogat osećaj za likovnost što se pojavljuje u umetniku koji stvara i sagledava ove mikrosvetove, ističe njegov osećaj za detalj i tako potrebnu dimenziju prepoznavanja samog umetničkog čina i stvaranja umetničkog dela, a što je očigledno i sveprisutno na ovoj neobičnoj izložbi.

Tekst iz kataloga:

Važan i značajan događaj

Kada je svojevremeno veliki srpski pesnik Branko Miljković izrekao: ,,da će poeziju uskoro pisati svako”, naišao je odmah na zid nerazumevanja i neverice. Za fotografiju možemo reći, u današnjem trenutku, da fotografišu svi i svako. I ova neautorizovana misao-stav pokazuje se kao činjenica i realnost koju danas vidimo i živimo.

Fotografske kamere nalaze se, pored bezbroj fotoaparata, u skoro svakom mobilnom telefonu, sa ,,stotinama kilometara filmske trake”, koja se ne meri na snimke već na sate i dane. Nova tehnologija pruža priliku svima da fotografišu kako svet oko sebe tako i samog sebe u tom svetu. Izrada fotografija na papiru skoro da je sasvim marginalizovana.

Ogromne količine snimljenog materijala danas se pohranjuju u nestalnim i kratkotrajnim memorijama, koje su, uz to, i sasvim nesigurne. Kao da smo svi postali deo jednog kratkotrajnog i krhkog virtuelnog sveta. Ipak, na sreću, i u našem vremenu žive i traju fotografi-umetnici jedinstvene energije. Oni su ljudi koji sa jednookim i dvookim kamerama beleže i pamte vreme i događaje još od epohe staklenih ploča do nitratnih filmova. Ovi retki, istrajni fotografi imaju oko, kažem oko i ponavljam oko, zato što su u najvećem broju današnji fotografi ,,slepi” za svet oko sebe i za poimanje umetničke fotografije, koja tek sada i u ovom ambijentu doživljava svoje pravo značenje.

Na sreću, očuvala se jedna značajna grupa srpskih fotografa koji su svoj status i ime stekli i pre ovih ,,tehnoloških revolucija”, a među kojima je svakako u samom vrhu i Rajko Karišić, fotograf iz Vrbasa stalno nastanjen u Beogradu. Kao retko koji fotograf-umetnik, Karišić je stalno prisutan u svetu ove profesije. Njegov opus je više nego impresivan.

Do sada je objavio oko osamdeset foto-monografija i dvadesetak mini-monografija, uglavnom posvećenih srpskim pravoslavnim crkvama i manastirima. Hodajući po svetim mestima, vredno je beležio i otkrivao čudesan svet srpske duhovnosti, umetnosti i arhitekture. Posmatrao je i snimao monahe i njihova lica kao što je posmatrao freske i lica svetitelja na njima. I tako je Karišić na svoj način otkrivao, svojim okom umetnutim u fotoaparat, i one ,,sitnice” koje retko ko vidi, a koje iznenade, oduševe, oplemene i na njemu prepoznatljiv i svojstven način daju pečat, taj sveti čin stvaranja umetnika kao ličnosti.

Karišić ove prizive i prizore ,,vidi”, pa se zato fotograf-umetnik distancira od fotografa-amatera i običnog ljubitelja, kao ,,žito od kukolja”, ali opravdaćemo to i drugim lepim namerama. Karišić aktivno učestvuje u stvaralačkim procesima likovnih kolonija, prati rad i stvaralaštvo naših značajnih slikara, među kojima je posebnu pažnju posvetio Momčilu Momi Antonoviću.

Značajne su njegove monografije o raznim mestima, etnološkim centrima, ali i o istorijskim ličnostima kao što je grof Sava Vladislavić Raguzinski. Ipak, jedinstven i sasvim neobičan Karišićev poduhvat je izložba fotografija pod nazivom Morske impresije. Ovaj putopis po koritu morskog čamca izvučenog na obalu otkriva raskošan Karišićev talenat, ne samo kao fotografa koji je dokazao čvrstu vezu oka i fotoaparata, već i bogat osećaj za likovnost što se pojavljuje u umetniku koji stvara i sagledava ove mikrosvetove, ističe njegov osećaj za detalj i tako potrebnu dimenziju prepoznavanja samog umetničkog čina i stvaranja umetničkog dela, a što je očigledno i sveprisutno na ovoj neobičnoj izložbi.

Čemu onda insistiranje na umetničkom delu i umetničkom činu? Zbog uvodnog dela ovog teksta, pre svega, rekao bih. Stvaranje i otkrivanje poetike u ovoj neobičnoj temi koja je čak naglašeno prisutna, te osećaj za detalj i sklad u kompoziciji otvaraju pred umetnikom neslućene mogućnosti za otkrivanje, tumačenje i prepoznavanje novih, ovde prisutnih i svetova svuda oko nas. Pronalazio je Karišić i uobličavao strukturu detalja koju je otvarao, otkrivao i prenosio je svojim objektivom. Karišić je od nevidljivog a prisutnog stvorio jedan poetski, gotovo nestvaran ali opipljiv svet, topao, prijatan, na momente veličanstven.

Ova izložba lep je i dobar dokaz da umetnost, kao najkreativniji deo ljudskog postanja, uvek pronađe prave i sigurne puteve za svoje trajanje i u plitkoj bari osrednjosti, izdigne se i traje, tj. nastavlja svoj put ka višim i dubljim vrednostima. Rajko Karišić je veoma dobar dokaz i primer ovakvog promišljanja, neosporno talentovan i na neki svoj način jedinstven u svom kreativnom i stvaralačkom traganju. Ova izložba je danas u ovom gradu, u ovoj našoj zemlji, važan i značajan događaj!

mr Žarko Dimić

Facebook Twitter Linkedin