Beograd FOTO međunarodna izložba umetničke fotografije 2015

I ove godine održana je, treća po redu, Beograd FOTO međunarodna izložba umetničke fotografije. Iza­brani radovi se doživljavaju kao priče ispisane neponovljivom svet­lošću, zanimljivih oblika i boja, neverovatnih ideja, autora koji dosežu ono iza očekivanog i tako nam podare novi po­gled na teme koje smo pažljivo odabrali.

Osnovna tema i ovogodišnje izložbe je GRAD zbog toga što je Beograd, kao domaćin, grad budućnosti ovog dela Evrope, koji drži ravnotežu sebi, ali i drugima, na raskršću puteva i kultura…

Nagrađeni radovi u temi GRAD:

Tema GRAD u brojevima:

pristiglo radova: 633

prihvaćenih radova: 189

procenat prihvaćenih radova: 30%

pristiglih učesnika: 162

prihvaćenih učesnika: 99

procenat prihvaćenih učesnika: 61%

Facebook Twitter Linkedin