Beograd FOTO međunarodna izložba 2015 – tema Portret

Jedna od tema Beograd FOTO salona 2015 je i PORTRET. Ne može se zamisliti umetnost, a svakako ni fotografija bez por­treta, jedne od najvažnijih oblasti unutar fotografije. Portretisanje ima bliskosti sa onim andrićevskim shvatanjem ­ po kome se ljudskog lica i zvezdanog neba čovek ne može nikad na­gledati.

Sam fotografski portret mogao bi se definisati i ovako: opis lično­sti ispisan neponovljivom svetlošću. Takav portret obuhvata pre svega spoljašnje osobine ličnosti dok se unutrašnje osobine na­goveštavaju…

Nagrađeni radovi u temi PORTRET:

TEMA PORTRET U BROJEVIMA:

pristiglo radova: 767

prihvaćenih radova: 250

procenat prihvaćenih radova: 33%

pristiglih učesnika: 197

prihvaćenih učesnika: 114

procenat prihvaćenih učesnika: 58%

Facebook Twitter Linkedin