Beograd FOTO 2015 – tema SLOBODNA (u boji)

Još jedna od tema Beograd FOTO salona 2015 je bila i SLOBODNA (u boji). Ova tema podarila nam je širok spektar sadržaja i ideja koje karakterišu neka od osnovnih stanja savremene fo­tografske produkcije u svetu.

Nagrađeni radovi u SLOBODNOJ temi (u boji):

TEMA SLOBODNA (u boji) u BROJEVIMA:

Pristiglo radova: 845

Prihvaćenih radova: 256

Procenat prihvaćenih radova: 30 %

Pristiglih učesnika: 214

Prihvaćenih učesnika: 132

Procenat prihvaćenih učesnika: 62 %

Facebook Twitter Linkedin