Categories
Fotografi

Vlada Milinković – Pari-foto – promenada fotografije i njenih zaljubljenika

Novembar u Parizu je prepoznatljiv po dvema nadelako poznatim fotografskim manifestacijama. Mesec fotografije (Le Mois de la Photo), održava se svake druge godine i, kao što mu ime govori, traje ceo mesec dana. Sve galerije i muzeji koje drže do sebe, tokom Meseca fotografije izlažu značajna, zanimljiva, aktuelna fotografska ostvarenja autora iz čitavog sveta. No, da Pariz (grad koji takoreći i sam miriše i mami na fotografiju) ne bi nijednog novembra ostao bez velike fotografske svetkovine, svake godine se upriličava Pari-foto (Paris Photo).

Specifičnost mu se ogleda u sajamskoj prirodi – na njemu prodajne galerije iz celog sveta izlažu fotografije, kako istorijske, tako i one iz aktivne produkcije (naravno, prvenstveno radi prodaje) i, kao što i priliči prirodi manifestacije, nalazi se na jednom prostoru, pod krovom velike sajamske hale (Gran Palais). Tako će se u novembru ove, 2016. godine, ponovo “sresti” obe manifestacije.

Na Pari-fotou, gde dolaze hodočasnici svetlosnih zapisa sa svih strana bio je i Vlada Milinković, i na jedan specifičan način zabeležio delić dešavanja i atmosfere svojim foto-aparatom.

U nekoliko rečenica, Vlada definiše svoj utisak:

Predmet moje fascinacije – bila je tuđa fascinacija, neskrivena fascinacija koju sam video kod drugih posetilaca: kako prezentovanim fotografijama, njihovim opremanjem i postavkom, tako i svešću zaljubljenika o sopstvenom pripadnošću Svetu Fotografije, posvećenošću i svojevrsnim ličnim užitkom u tih nekoliko dana njihove svetkovine. I, posebno, velikim (svesnim i nesvesnim) uticajem fotografije na njene zaljubljenike.

Kada se čovek nesvesno dotiče sopstvenog vrata dok se udaljava od fotografije na kojoj jedan drugi čovek, na istom mestu svoga tela nosi teški metalni lanac, ili, kada devojka-posetilac skoro odskače od fotografije obešene devojke, … – onda ta uzajamnost odnosa fotografije i ljudi svakome biva očigledna, ali ništa manje uticajna nije ni ona veza koja se ne otkriva tako manifestaciono, koja će se ispoljiti po naknadnoj emotivnoj, duhovnoj i mentalnoj percepciji… ko zna kada, kako, zašto…

VLADA MILINKOVIĆ

Vlada Milinković
Vlada Milinković
Rođen je u Bukoviku kod Priboja 1956. godine. Informatičar po vokaciji, aktivno se bavi vizuelnim umetnostima. Učestvuje na međunarodnim i domaćim izložbama. Priredio 15 samostalnih izložbi fotografije i digitalnih grafika i učestvovao na preko 150 kolektivnih izložbi. Izlaže od 1983, a samostalno od 1985. godine.

Izlagao kao član grupe M.A.D., Foton, Art LumiNis. Dobitnik više domaćih i međunarodnih nagrada, među kojima i FIAP Gold Medal.

Krajem 2005.g. inicira i organizuje reosnivanje zamrlog Foto kluba Beograd, koga napušta već krajem sledeće godine (u trenutku kada on broji sedamdesetčetvoro članova sa plaćenom članarinom). Naredne, 2007. godine izabran za sekretara FSS, gde ostaje samo godinu dana zbog tadašnjih zdravstvenih problema.

Prvi art-print nastao na osnovu fotografskog predloška koji nije tek modifikovana varijanta snimljene fotografije, realizovao je krajem 2008. godine. Ona svoja dela u kojima je fotografiju sasvim preoblikovao i poništio sve vidne reference na predložak, autor definiše kao delo u drugom mediju i drugoj likovnoj disciplini – kao art-print (još i: digitalni otisak/digitalna grafika/ foto-grafika/multioriginal/kopija bez originala/…). Od tada, pa do aktuelnih dana, osim fotografiji (u klasičnom poimanju), posvećen je realizaciji art-printova (dobijenih na osnovu fotografskih predložaka) koje izlaže samostalno, kao i na grupnim izložbama likovnih umetnosti.

Za najveće priznanje svoga dosadašnjeg rada smatra izložbu koja je usledila na poziv kustosa galerije Espace Christiane Peugeot u Parizu, novembra 2011.

Zatim se ređaju izložbe digital arta na velikim formatima (u junu 2015, u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu izlogao radove do dimenzija 112 x 142 cm).

U povodu 30 godina, 2013, izdao katalog o svojoj izlagačkoj delatnosti.

Nada se skorijoj realizaciji izložbe fotografija koje snima već nekoliko godina (pod radnim nazivom Svet tuge/crno-sive fotografije/).

Član Foto saveza Srbije, ULUS-a i ULUPUDS-a.

Facebook Twitter Linkedin