Categories
Knjižara Vesti

Izašla fotomonografija TAКAV ŽIVOT

takav-žovpt-1Fotomonografija TAКAV ŽIVOT Miroslava Predojevića je nastajala relativno dugo (od 2005. do 2015. godine), otimala se i prilično otegla u pripremi, jer nije bilo lako bogat materijal skockati u korice jedne knjige.

Ide, pa stane, pa ne ide, stoji, neće da ide, pođe, krene, ama, ide, ali stane, krenuće, mora da krene, jer ne može da stoji ako krene, jer ne može da krene ako stoji, ide, ne ide, pođe, pa zastane.
Takav život.

Crtica iz života preuzeta iz knjige Sujeverice i druge reči Branka V. Radičevića je najbolja ilustracija nastajanja fotomonografije čija je završna konstatacija i njen naslov.

I dođe dan da možemo objaviti njen izlazak iz štampe, na samom koncu 2016. godine.

Mnogi nisu verovali da će fotomonografija TAКAV ŽIVOT autora Miroslava Predojevića ikada biti realizovana, ali je odštampana upravo zbog Vas koje ste verovali, a ne zbog tih koji to nisu…

A fotomonograija priča o svakodnevnom životu, ljudi sa ovih prostora, koji trepere u neumitnoj prolaznosti i bivaju uhvaćeni na svetlosno osetljivoj emulziji filma, a sve u pokušaju da se dotakne sama srž ljudskog življenja i trajanja. Redosled i raspored fotografija zamišljen je kao zatvoreni krug u kome je „mali” čovek središna tačka i nit koja povezuje.

takav-žovpt-4Svakoj fotografiji iz serije TAКAV ŽIVOT, koje su uvek raspoložene za priču, kao i njihovi akteri, nađen je odgovarajući kratki tekst, uglavnom preuzet iz bogate domaće literature, u vidu proznog ili poetskog citata koji je realno ili asocijativno komplementarn sa fotografskom slikom. Preplitanje slika i reči oduvek je povezano, pa tako, u sadejstvu, najbolje funkcionišu.

Tajna najboljih dela je upravo u tome što dobijaju puni smiso kada ih podelite sa prijateljima i poštovaocima…

takav-žovpt-3A to što želimo da ponudimo je fotomonografija TAКAV ŽIVOT sa sledećim osnovnim obeležjima:
Format: 22 x 23,5 cm
Obim: 224 stranice
Osnovni sadržaj: 117 crno – belih fotografija
Rezime na engleskom jeziku
Štampa: u punom kolornom opsegu ofsetnim procesom da bi reprodukcije bile verne originalu
Povez: broširani
200 numerisanih primeraka

Autor
Miroslav Predojević rođen je u Čačku 1955. godine.
Od 1978. godine se bavi fotografijom.
Izlagao je na više stotina kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
Dobio niz nagrada i priznanja.
Priredio je 25. samostalnih izložbi.
Fotomonografiju OKRZNUTA ISTINA objavio 2009; knjigu – katalog BISERI SRPSKE FOTOGRAFIJE priredio 2010; mini fotomonografiju FOTOGRAFI & MODELI objavio povodom izložbe 2012. godine.
Nosilac je zvanja Majstor fotografije Foto saveza Jugoslavije/Srbije.
Sekretar Foto saveza Srbije i član Sekcije umetničke fotografje ULUPUDS-a Beograd.

O fotomonografiji su napislai:

Posmatran kroz vizuru pravog fotografa, svakodnevni život je sve osim svakodnevni. On postaje poseban, fenomenalan, briljantan, uzbudljiv. Tu više nema prostora za distinkciju između „lepog“ i „ružnog“.

Na njegovim fotografijama sve postaje „kako jeste“ a životne situacije za koje smo mislili da ih poznajemo, da ih lako i sami uviđamo u prostoru oko sebe, odjednom nam se javljaju u svom punom značenju.
Izvod iz teksta Miomira Petrovića

© Miroslav PREDOJEVIĆ, Vašar, Kosidba na Rajcu, 2006.
© Miroslav PREDOJEVIĆ, Vašar, Kosidba na Rajcu, 2006.

Pred nama je knjiga sećanja, dnevničkih zapisa, zgusnutih sentimenata, knjiga koju jedan titrajući senzibilitet predaje drugim osetljivim dušama. (…) Fotografije u ovoj knjizi, kao i tekstovi, sazdani su ne samo od svetlosti nego, ništa manje, od senki i muklih molskih tonova, ali, kako videsmo na kraju, ova knjiga jasno svedoči da slavi ono što nam je najvažnije – slavi život.
Izvod iz recenzije Gorana Malića

Prema tome možete naručiti svoj primerak fotomonografije TAКAV ŽIVOT Miroslava Predojevića po ceni od 1.200 dinara + PTT troškovi.

Naručivanje i dodatne informacije se mogu dobiti i putem elektronske pošte na adresu: miroslav.predojevic@gmail.com, odnosno mobilnog telefona na broj: 064 11 32 381.

Unapred hvala na interesovanju i naručivanju fotomonografije koja je jedinstvina u prezentaciji fotografija kod nas.

© Miroslav PREDOJEVIĆ, Dobrila, selo Pećane, 2006.
© Miroslav PREDOJEVIĆ, Dobrila, selo Pećane, 2006.

Facebook Twitter Linkedin