Београд ФОТО 2018 – тема СЛОБОДНА

Једна од тема Београд ФОТО међународног салона 2018 je и слободна тема.
Ова тема се своди у оквире које краси посебна, специфична изражајност и култура слике са примесама носталгије и патине која се везује и за пионирски период развоја фотографије. Врло често је таква фотографија синоним за област која се једноставно зове живот.

Награђени радови у СЛОБОДНОЈ теми (2015):

Facebook Twitter Linkedin