crop

Istorijat fotografije

Edukacija

Joseph Nicephore Niepce

Joseph Nicephore Niepce

Preteča fotografije je tzv. “camera obscura“,  koju su koristili slikari pejzaža i portretisti sve do devetnaestog veka. Međutim, suština fotografije je da se ona mora sama stvoriti i zadržati na nekom fotoosetljivom materijalu.

Facebook Twitter Linkedin
dof crop

Šta je i koliko je važna dubinska oštrina u fotografiji

Edukacija
 Prvi plan je zamućen (ograda), srednji plan je oštar (ptica), dok je zadnji plan takođe zamućen. Polje dubinske oštrine je veoma kratko, taman dovoljno da obuhvati pticu, ali ne i ono što se nalazi ispred ili iza nje.

Prvi plan je zamućen (ograda), srednji plan je oštar (ptica), dok je zadnji plan takođe zamućen. Polje dubinske oštrine je veoma kratko, taman dovoljno da obuhvati pticu, ali ne i ono što se nalazi ispred ili iza nje.

Dubinska oštrina (engl. depth of field) predstavlja udaljenost između najbliže i najdalje tačke koja na fotografiji izgleda oštro. Sve ono što se nalazi izvan polja dubinske oštrine (ispred najbliže oštre tačke ili iza najdalje oštre tačke) podleže određenom stepenu zamućenja

Facebook Twitter Linkedin
Edwin_Herbert_Land crop

50 godina od prve polaroid kolor fotografije

Edukacija
Edwin Herbert Land

Edwin Herbert Land

Edwin Herbert Land (1909-1991) je bio američki naučnik i pronalazač, poznat po tome što je izumeo instant polaroid fotografiju i osnovao veliku Polaroid korporaciju.
Polaroid Land kamera se proizvodila izmedju 1947 i 1983.godine, kao foto kamera koja sama razvija film.

Facebook Twitter Linkedin
H i R zajedno 2 crop

Susret velikana

Edukacija

Victor Hasselblad i Reinold Heidecke
Poznati fotograf i pronalazač Victor Hasselblad (1906 – 1978), izumitelj je kamere koja je promenila lice fotografije i fotografske tehnike još tokom njegovog života. Može se reći da je istorija kompanije Hasselblad

Facebook Twitter Linkedin