f vs dig crop

Prednosti i nedostaci digitalne fotografije

Edukacija

Koje su prednosti i mane digitalne i analogne fotografije?

Analogna i digitalna fotografija su sjajne – predstavljaju različite aspekte istog cilja – nastanak dobre kreativne fotografije. Iako je digitalna era u fotografiji uzela potpuni zamah, analogna fotografija još uvek nalazi

Facebook Twitter Linkedin
backup1

Čuvanje i arhiviranje digitalnih fotografija

Edukacija

Fotografije koje načinimo digitalnim aparatima obično čuvamo samo na svojim računarima.
Na hiljade slika je u našim računarima, no šta se dešava kada se računar pokvari ili zakaže hard disk? Ništa! Porodične i druge važne i drage fotografije su doživele digitalnu nirvanu i više ne postoje.

Facebook Twitter Linkedin
pixel 110x100

Mit o megapixelima

Edukacija

Zaboravite debatu o izbrojanim MegaPixelima u foto aparatima – nema razlike kada gledate štampanu A4 fotografiju uradjenu sa 3MP ili 6MP kamerom – proverite sami! Megapixeli ili rezolucija nemaju mnogo veze sa kvalitetom fotografije.

Facebook Twitter Linkedin
Mali format1th

Šta je fotoaparat?

Edukacija

Uređaj kojim se služimo u cilju stvaranja fotografske slike je fotoaparat. Pra – početak fotoaparata je davno otkrivena pojava da u zamračenoj sobi (kamera opskura) sa otvorom na jednom zidu kroz koji ulazi svetlo, vidimo sliku objekta koji je napolju, u obrnutoj projekciji na suprotnom zidu.

Facebook Twitter Linkedin

Šta je polarizacioni filter?

Edukacija

Dragoceni deo fotografske opreme za snimanje objekata u kojima ima mnogo refleksa. Ovaj filter služi da ukloni ili umanji reflekse na predmetima od stakla, porcelana, plastike, zatim sjajno bojenih površina itd. a takođe i u slučajevima kada treba snimiti neki objekat kroz staklo (izložbeni eksponati)

Facebook Twitter Linkedin
Using_prime_lenses crop

Šta je objektiv?

Edukacija

lenses

Objektiv je osnovni deo svakog foto-aparata. Od objektiva zavisi kvalitet slike, kako u pogledu oštrine, tako i u pogledu ugla zahvatanja, crtanja perspektive, kontrasta, kao i mogućnosti da se sa svetlosno jakim objektivom snima i u slučajevima kada motivi snimanja nisu jako osvetljeni.

Facebook Twitter Linkedin