Categories
Salon

Details about Salon Belgrade PHOTO 2013 themesDetaljnije o temama Salona Beograd FOTO 2013

© Imre SABO, Quo vadis...
© Imre SABO, Quo vadis…
A) CITY (color or monochrome)

The leading theme of our first international Salon is CITY, because of Belgrade as a host, city of the future for this part of East Europe, keeping the balance on the crossroads of many cultural different ethnic communities.

© Imre SABO, Quo vadis...
© Imre SABO, Quo vadis…
A) Grad (u boji ili monohrom)

Osnovna tema prvog Internacionalnog Salona je GRAD zbog toga što je Beograd kao domaćin grad budućnosti ovog dela Evrope, koji drži ravnotežu sebi, ali i drugima, na raskršću puteva i kultura…

Facebook Twitter Linkedin
Categories
Galerija Salon Vesti

Belgrade PHOTO Salon 2013 juryŽiri Salona Beograd FOTO 2013

© Photo: Vladan Tanasković
© Photo: Vladan Tanasković

Branislav Brkić

Branislav Brkić was born in 1960 in the city of Valjevo, Serbia.
He graduated from the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade, where he still resides and works

 Foto: Vladan Tanasković
Foto: Vladan Tanasković

Branislav Brkić

Rođen je 1962. godine u Valjevu. Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, gde i danas živi i radi. (www.absoft.rs). Kreativnom fotografijom bavi se od 1980. godine

Facebook Twitter Linkedin
Categories
Salon

Number and size (format) photographsBroj i veličina fotografija

Any participant can submit up to 4 photographs under each theme (maximum 16 photographs in 4 themes).

Photographs are accepted in electronic form only.Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno).

Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.


Facebook Twitter Linkedin
Categories
Salon

Entry fee
Načini plaćanja finansijskog učešća – kotizacije

Entry fee is mandatory for all participants and is 20 € (25 $).
Finansijsko učešće – kotizacija
Finansijsko učešće – kotizacija je obavezna za svakog učesnike izložbe i iznosi

Facebook Twitter Linkedin