Međunarodni Salon 2014

Propozicije – preuzmite pdf

Međunarodna izložba digitalne fotografije

Naš svakodnevni život je neraskidivo vezan za fotografiju. One su vizuelni materijal od koje je sazdan moderan život i njihovo sveprisustvo se nameće bez obzira na našu volju, počevši od novina, časopisa, knjiga, bilborda, plakata, ličnih dokumenata, kompjutera, TV programa, ambalaže za mnoge proizvode i do ubacivanja na odevne predmete i druge netipične materijale. Fotografija je u mnogo čemu zamenila pisanu reč, a informacija koju ona nosi govori sa više preciznosti, na autentičan način o ljudima, mestima, događajima, autorskim preokupacijama. Možda ovakav uticaj, kojim je savremeni čovek zapljusnut sa svih strana, nepovoljno utiče na kreativne fotografske stvaraoce, ili je to, pak, podsticaj za njihovo delovanje? Odgovore na ova pitanja delimično može dati i Beograd FOTO međunarodni Salon 2014, upravo tragajući za njima u komunikaciji sa širim, globalnim, auditorijumom.
Osnovna tema i DRUGOG međunarodnog Salona je GRAD zbog toga što je Beograd, kao domaćin, grad budućnosti ovog dela Evrope, koji drži ravnotežu sebi, ali i drugima, na raskršću puteva i kultura…

1. Organizator
Beograd FOTO, Beograd, Republika Srbija

2. Učesnici
Na Salonu mogu učestvovati amateri i profesionalci iz celog sveta fotografskim radovima koji nisu bili među primljenim za projekciju na prethodnom Beograd FOTO salonu.

3. Patronati
Realizuje se u skladu sa propisima:
FSS (Foto Savez Srbije)
FIAP (Fédération Internationale de l´Art Photographique)
PSA (Photographic Society of America)
UPI (United Photographers International)
Detaljnije

4. Teme
A) Grad (u boji ili monohrom)
B) Portret (u boji ili monohrom)
C) Slobodna (kolor)
D) Slobodna (monohrom)

5. Žiri
Fotografije će ocenjivati stručni žiri u sastavu:
Goran Malić, EFIAP, MF FSJ/FSS, NCF, ULUPUDS – Beograd, Srbija
Branislav Strugar, MF FSS, ULUPUDS – Beograd, Srbija
Branko Jakovljević, MF FSS – Beograd, Srbija

Rezervni član žirija: Miroslav Predojević, MF FSJ/FSS, ULUPUDS – Beograd
Delegat FSS: Zoran Pavlović, KMF FSS – Beograd, Srbija

6. Nagrade
Žiri će dodeliti ukupno 92 nagrade i FIAP plavu značku za najuspešnijeg učesnika (najveći broj primljenih fotografija u svim temama).

A) Grad (u boji ili jednobojne)
FSS (Zlatna, Srebrna i 4 pohvale)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
Beograd FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 3 pohvale)
Ukupno 22 nagrade

B) Portret (u boji ili jednobojne)
FSS (Zlatna i 2 pohvale)
FIAP (Zlatna, Srebrna i 4 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
Beograd FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 3 pohvale)
Ukupno 22 nagrade

C) Slobodna (u boji)
FSS (Zlatna i 2 pohvale)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna, Srebrna i 6 pohvala)
UPI (Zlatna i 2 pohvale)
Beograd FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 4 pohvale)
Ukupno 24 nagrada

D) Slobodna (jednobojne)
FSS (Zlatna i 2 pohvale)
FIAP (Zlatna i 2 pohvale)
PSA (Zlatna i 3 pohvale)
UPI (Zlatna, Srebrna i 4 pohvale)
Beograd FOTO SALON (Zlatna, Srebrna, Bronzana i 5 pohvala)
Ukupno 24 nagrade

Žiri zadržava pravo da dodeli dodatne nagrade.
Učesnik može da primi jednu nagradu po temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva, bez prava na žalbu učesnika.

7. Broj i veličina fotografija
Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 4 fotografije za svaku temu (do 16 fotografija ukupno)
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi
Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1800 px,
300 dpi
Kompresija fajla treba da bude između 8 i 10
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 1,8 Mb
Priprema fotografija

8. Imenovanje fotografija
Nema posebnih zahteva za ime fajla sem korišćenja engleskog jezika, samo slovni karakteri (a – z).
Ime fajla treba da odgovara imenu fotografije.

9. Prijava i slanje fotografija
Autori moraju da popune elektronsku prijavu.
Fotografije se direktno šalju (upload) na sajt organizatora.
Prijavni list

10. Finansijsko učešće – kotizacija
Finansijsko učešće – kotizacija je obavezna za svakog učesnike izložbe i iznosi 22 € (30 $).
Za članove Foto Saveza Srbije kotizacija iznosi 1.100 dinara.
Za ostale učesnike iz Srbije 1.300 dinara.
Kotizacija je jedinstvena za sve teme.

11. Načini plaćanja
Finansijsko učešće – kotizacija se može uplatiti preko dinarskog računa za učesnike iz Srbije: 105-51819-63 (AIK Banka a.d.).
PayPal, Skrill Moneybookers ili MoneyGram i Western Union (brzi transfer novca) za učesnike iz inostranstva.
Radovi autora koji ne uplate navedene iznose kotizacije neće biti žirirani.
Detaljne instrukcije

12. Kalendar izložbe
Prijem fotografija:                                                            do 01. oktobra 2014.
Žiriranje:                                                                          15 – 21. oktobra 2014.
Rezultati žiriranja:                                                           do 31. oktobara 2014.
Digitalne projekcije:                                                         03. decembara 2014.
Dostava kataloga, nagrada i pohvala:                       do 25. decembara 2014.

13. Dostava rezultata
Svi autori će dobiti rezultate žiriranja e-mailom gde mogu videti sve primljene i nagrađene fotografije.
Rezultati izložbe će takođe biti objavljeni na sajtu www.beogradfoto.rs

14. Katalog
Svi učesnici će dobiti kvalitetno odštampanu publikaciju (96 stranica) u vidu kataloga sa reprodukovanim nagrađenim i pohvaljenim fotografijama, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

15. Informacije i kontakt
Za više informacija molimo kontaktirajte nas na email adresu:
info@beogradfoto.rs

Predsednik Beograd FOTO Salona 2014:
Miroslav Predojević, MF FSJ/FSS, ULUPUDS  

Facebook Twitter Linkedin