Categories
Vesti

Belgrade PHOTO International Salon 2018 – theme PortraitБеоград ФОТО међународна изложба 2018 – тема Портрет

One of the topics of Belgrade PHOTO Salon 2018 is PORTRAIT. You can not imagine the art, and certainly no pictures without the portrait, one of the most important areas within images.

Photographic portrait could be defined as follows: personality descriptions written by unrepeatable light. This portrait includes primarily external traits while the interior features suggest…

AWARDS Portrait 2015:

Једна од тема Београд ФОТО салона 2018 је и ПОРТРЕТ. Не може се замислити уметност, а свакако ни фотографија без пор­трета, једне од најважнијих области унутар фотографије. Сам фотографски портрет могао би се дефинисати и овако: опис лично­сти исписан непоновљивом светлошћу. Такав портрет обухвата пре свега спољашње особине личности док се унутрашње особине на­говештавају…

Награђени радови у теми ПОРТРЕТ 2015:

Facebook Twitter Linkedin
Categories
Vesti

Belgrade PHOTO 2018 – Free themeБеоград ФОТО 2018 – тема СЛОБОДНА

Sorry, but you do not have permission to view this content.