Categories
Fotografi

Miroslav Mikica Petrović – BEOGRADSKE PRIČE

Nije bilo lako, uglavnom van fotografskog zadatka, pronađi ne samo sklad već i neobične kontraste Grada u kome živi. Trebalo je sve to doživeti, pre svega očima, ali ništa manje i fizičkom snagom. Ili je, možda, u pitanju večita borba protiv prolaznosti,

Facebook Twitter Linkedin