Categories
Fotografi

Vojislav Vojo PEŠTERAC – Monohromatska estetika i život

Vojislav Vojo Pešterac je jedan od najuspešnijih srpskih autora, a nije ni čudo kada se sagledaju ukupni rezultati koje je postigao u oblasti izlagačke fotografije učešćem na preko 280 izložbi, od kojih je velika većina bila na međunarodnoj sceni, i 12 samostalnih, a na kojima je izlagao preko 880 fotografija

Facebook Twitter Linkedin